Voorwaarden / goed om te weten...

Coaching

  • Coaching is altijd op vrijwillige basis. Ook als het coachingstraject tot stand komt op initiatief van de werkgever. 
  • Voor elk coachtraject wordt een overeenkomst afgesloten waarin de gemaakte afspraken en voorwaarden beschreven staan. Alle partijen tekenen deze overeenkomst. 

 

Trainingen

  • Deelname aan een training is altijd op vrijwillige basis. Ook als de deelnemer deelneemt op initiatief van zijn of haar werkgever. 
  • De aanmelding voor een training bij L.I.E.S. Coaching & Training wordt definitief nadat de deelnemer en/of werkgever het deelnemersformulier ingevuld gemaild / geretourneerd heeft naar L.I.E.S. Coaching & Training. 
  • Bij een definitieve aanmelding is deelnemer en/of werkgever gehouden aan het voldoen van de factuur voor de training. Ook in geval van afmelding voor deze training om wat voor reden dan ook binnen 6 weken voor aanvang van de training.
  • De hiervoor genoemde verplichting vervalt als de vrijgekomen plek nog kan worde ingenomen door een andere deelnemer die daarmee ook de betalingsverplichting overneemt. 

 

Overig

  • Ik ben een coach / trainer en geen arts of psycholoog. Ik heb geen medische opleiding gevolgd. Als ik denk dat ik niet de kennis en kunde heb om een coachee te begeleiden / faciliteren dan zal ik dit aangeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de coachee traumatische ervaringen heeft gehad waar hij / zij nu nog veel last van heeft. 
  • Twijfel je of coaching en/of training wel iets voor jou / jullie is? Bel me dan gerust. Ik leg graag uit wat ik voor jou / jullie kan betekenen en wat het oplevert.