Disc- en drijfverenanalyse

Disc-gedragsanalyse

Alles wat we doen valt onder de noemer 'gedrag' en hoe we het gedrag van onszelf en van de ander waarnemen is voor iedereen verschillend. Onze waarneming wordt gekleurd door onze waarden, overtuigingen, gedachten en gevoelens. En het zijn ook deze punten die bepalend zijn voor ons gedrag. 

Inzicht in je eigen gedrag geeft ook inzicht in je eigen waarden, overtuigingen, gedachten en gevoelens. Het één staat niet los van het ander. Inzicht in je gedrag is daarmee een belangrijke sleutel in je eigen persoonlijke ontwikkeling en groei. 

Bij L.I.E.S. werken we met de gedragsanalyse van HRM Profielen en deze analyse is gebaseerd op de theorie van Dr. Jung en dr. Marston. 

DISC staat voor Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme:

 • D - De manier waarop je omgaat met problemen en het bereiken van resultaten.
 • I - De manier waarop je invloed uitoefent op anderen en hoe je anderen beïnvloedt. 
 • S - De manier waarop je reageert op veranderingen en (tempo)wisselingen. 
 • C - De manier waarop je omgaat met procedures en regels die door anderen opgesteld zijn. 

In de analyse worden deze vier gedragingen afgezet tegen een introverte / extraverte as en een rationele / relationele as. 

De disc-analyse helpt je om meer inzicht in jezelf en in de ander te krijgen en dit helpt je enorm bij de interactie die je hebt met de ander in zowel zakelijke communicatie als in je privéleven. 

Uiteindelijk plaatst de disc-analyse de invuller en één van de rollen die bij de verschillende gedragingen horen. 

Drijfverenanalyse

De drijfverenanalyse waarmee we werken bij L.I.E.S. is gebaseerd op de theorie van dr. Spranger. Spranger beschrijft zes verschillende drijfveren die gevormd worden door onze afkomst, opvoeding, opleiding, ervaring en kennis. Onze drijfveren liggen aan de basis van onze waarden en zijn daardoor belangrijke pijlers voor ons hele doen en laten. 

Waar de disc-analyse inzicht geen in welk gedrag we laten zien en 'hoe' dat gedrag er in de praktijk uitziet, geeft de drijfverenanalyse inzicht in de 'waarom'- vraag. 

De zes drijfveren zijn:

 1. De individualistische drijfveer
 2. De theoretische drijfveer
 3. De esthetische drijfveer
 4. de sociale drijfveer
 5. de traditionele drijfveer
 6. de zakelijke drijfveer

De zin en onzin van dit soort analyses

Over de zin en onzin van dit soort analyses gaan behoorlijke discussies rond. En er zijn best wel wat tegenargumenten op te noemen: de analyses zijn te individualistisch om ze goed te kunnen gebruiken bij teamcoaching, ze plakken teveel een etiket op iemand, het horoscoopeffect kan hoog zijn, het resultaat is puur de perceptie van de invuller (feedback aan jezelf) en er valt te discussiëren over het het waarheidsgehalte.

Waarom dan toch deze analyses? 

In persoonlijke coaching kunnen deze analyses helpend zijn om de blik naar binnen te werpen. Ze kunnen helpend zijn bij het opdoen van inzichten en het bespreekbaar maken van gedrag en van de gedachten en gevoelens die daarbij horen en hiermee is het een fijn hulpmiddel op tot de kern te komen van waar het om gaat. 

In teamcoaching helpen deze analyse om de aandacht te verleggen van de functies naar de mensen die de functies vervullen. De stap van inhoud naar relatie en daarmee is het een middel om het goede gesprek van de grond te krijgen over de verschillen tussen mensen, hoe je goed om kunt gaan met diversiteit en de boven- en onderstroom van het team. 

Wat altijd belangrijk is, is om zorgvuldig met de analyses om te gaan. Ik doe dit bijvoorbeeld door:

 • de analyses alleen aan te bieden in combinatie met coaching of training zodat de analyses in de juiste context gebruikt worden. Zonder de juiste context en begeleiding kom je snel terecht in stereotypering en etiketten. 
 • me altijd af te vragen of de analyses iets toevoegen. Ik zet ze dan ook niet standaard in.
 • de analyses ook weer los te durven laten. Het zijn computermodellen en ik werk met mensen. Als de analyses op een gegeven moment niet meer helpend zijn, dan laat ik ze los.