Disc- en drijfverenanalyse

Disc-gedragsanalyse

Alles wat we doen valt onder de noemer 'gedrag' en hoe we het gedrag van onszelf en van de ander waarnemen is voor iedereen verschillend. Onze waarneming wordt gekleurd door onze waarden, overtuigingen, gedachten en gevoelens. En het zijn ook deze punten die bepalend zijn voor ons gedrag. 

Inzicht in je eigen gedrag geeft ook inzicht in je eigen waarden, overtuigingen, gedachten en gevoelens. Het één staat niet los van het ander. Inzicht in je gedrag is daarmee een belangrijke sleutel in je eigen persoonlijke ontwikkeling en groei. 

Bij L.I.E.S. werken we met de gedragsanalyse van HRM Profielen en deze analyse is gebaseerd op de theorie van Dr. Jung en dr. Marston. 

DISC staat voor Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme:

  • D - De manier waarop je omgaat met problemen en het bereiken van resultaten.
  • I - De manier waarop je invloed uitoefent op anderen en hoe je anderen beïnvloedt. 
  • S - De manier waarop je reageert op veranderingen en (tempo)wisselingen. 
  • C - De manier waarop je omgaat met procedures en regels die door anderen opgesteld zijn. 

In de analyse worden deze vier gedragingen afgezet tegen een introverte / extraverte as en een rationele / relationele as. 

De disc-analyse helpt je om meer inzicht in jezelf en in de ander te krijgen en dit helpt je enorm bij de interactie die je hebt met de ander in zowel zakelijke communicatie als in je privéleven. 

Drijfverenanalyse

De drijfverenanalyse waarmee we werken bij L.I.E.S. is gebaseerd op de theorie van dr. Spranger. Spranger beschrijft zes verschillende drijfveren die gevormd worden door onze afkomst, opvoeding, opleiding, ervaring en kennis. Onze drijfveren liggen aan de basis van onze waarden en zijn daardoor belangrijke pijlers voor ons hele doen en laten. 

Waar de disc-analyse inzicht geen in welk gedrag we laten zien en 'hoe' geeft de drijfverenanalyse inzicht in de 'waarom'- vraag. 

De zes drijfveren zijn:

  1. De individualistische drijfveer
  2. De theoretische drijfveer
  3. De esthetische drijfveer
  4. de sociale drijfveer
  5. de traditionele drijfveer
  6. de zakelijke drijfveer